רחפנים וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו

אירוע אנשים ורחפנים 2016, רביעי, 6 באפריל 2016, 10:10

בעידן שבו כל אחד יכול לרכוש ולהטיס רחפן בישראל למטרות שונות, עולות שאלות רבות להשלכות השימוש ברחפן אל מול החוק בישראל. במסגרת ההרצאה תוצגנה מספר סוגיות קריטיות בשימוש ברחפנים החל מעקרונות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, דרך החוקים הרלוונטיים וכלה בהתמודדות עם סוגיות אלה. כך למשל, תוצגנה נקודות ההתממשקות בין השימוש ברחפן לבין הגנת הפרטיות, לשון הרע, שמירה על גופו של אדם וקניינו, כמו גם ההשלכות על המטיס, סביבתו וארסנל הכלים הקיים להתמודדות עם גל הרחפנים השוטף את ארצנו.

הרצאות נוספות באירוע אנשים ורחפנים 2016

Open Accessibilty Menu